POBEDNICI 5. ANIMATOR FESTA!

POBEDNICI 5. ANIMATOR FESTA!

POBEDNICI 5. ANIMATOR FESTA! And the winners are..

Special mentions

Masha and The Bear / Маша и медвед- Serbia
Fot the sophisticated animation language
За префињени језик анимације

Forgetful family / Заборавна породица - Russia
Fot the effective visual storytelling
За убедљиво визуелно приповедање.

Challenger's deep / Изазов дубине - Russia
For the intense atmosphere
За интензивну атмосферу

Категорија 15-18 година

3 prize
Let's Go Somewhere / Ајмо некуд – Croatia

2 prize
Honey, I'm home / Жено, еве ме дома – Serbia

1 prize
Fair Wind / Повољни ветар - Russia

Grand prix

Life of St. Nicolaos /Житије Св. Николаја - Italy
Fot the original idea, atmosphere and the good balance between animation technique and narrative in this multi-screen composition.
За оригиналну идеју, атмосферу и уравнотеженост анимацијске технике и приповедања у овој вишеекранској композицији.

Категорија до 15 година

3 prize
About the miracles of the Кupala Night / Чуда у ноћи Купале – Poland

2 prize
Don't be afraid /Не бој се – Russia

1 prize
Love at first collision/ Љубав на први судар – Serbia

GRAND PRIX

The Ship sails / Брод отпловљава - Russia
For the excellent cinema, emotional and visual language giving life to the earliest children's drawings.
За изванредан филм, емоционалан и визуелан језик којим се оживљавају најранији дечји цртежи.