VIZUELNI IDENTITET 10. ANIMATOR FESTA

VIZUELNI IDENTITET 10. ANIMATOR FESTA

VIZUELNI IDENTITET 10. ANIMATOR FESTA

“Klijanje je proces u kome seme prerasta u biljku. Najpre, spoljni uslovi moraju podstaknuti seme da raste. Klijanje je odredjeno time koliko duboko je seme posadjeno, količinom vode koju dobija i temperaturom”.


Dragi prijatelji pre 10 godina posadili smo seme animacije, ovde u Jagodini, zalivali ga ljubavlju I okruživali toplinom.  Hvala svima koji ste nam u tome pomogli! Rastemo I razvijamo se I dalje!